เปิดบริการ For Thai Users (Server 2)
เว็บเพื่อนบ้าน www.dhammada.net

.....................................................................................

ขอความกรุณา งดเว้นการคัดลอกเสียง-ข้อความ เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือที่ตัดต่อเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง จากไฟล์เสียงหรือหนังสือ ไปใช้ในการอ้างอิงถึงคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ เนื่องจากจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดในคำสอนได้

....................................................................................

กรุณาเลือกรายการที่จะดาวน์โหลด

  เสียงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

  เสียงธรรม ณ สวนสันติธรรม

  เสียงธรรมบรรยายนอกสถานที่

....................................................................

ไฟล์มาใหม่


Fatal error: Call to undefined function: scandir() in d:\ip1\02.learndhamma.com\www\index.php on line 509